Co to je HACCP? 

4.12.2022

Co je HACCP?

HACCP - v překladu znamená systém kritických kontrolních bodů, hodnocení míry nebezpečí pro vznik zdravotně nezávadného výrobku. To jsou místa v technologii výroby, kde dochází k největším zdravotním rizikům. Ke správnému zavedení je zapotřebí mít na míru vytvořenou příručka HACCP

Své základní poslání vidím ve snaze ušetřit svým klientům čas, kterého mají trvale nedostatek a pomoci jim snáze se orientovat v současně platné legislativě a naplnit tak její požadavky a s tím související požadavky státního dozoru zejména Státní zemědělské a potravinářské inspekce a krajských hygienických stanic.

Kdo potřebuje HACCP?

Jednoduše řečeno ty provozovny, které vyrábějí, zpracovávají nebo uvádějí potraviny na trh. To znamená restaurace, pizzerie,  kavárny a cukrárny, výrobci a prodejci potravin, mateřské a základní školy, domovy pro seniory, výrobní podniky, distributoři atd. Vzor HACCP však neexistuje, je třeba vytvořit ho na míru každému provozu.

Povinnost zavedení:

1.1.2000 Výrobci potravin
1.7.2004 Zařízení veřejného stravování
1.5.2005 Obchodníci, kteří uvádějí potraviny do oběhu
 

Kdo kontroluje zavedení systému HACCP?

SZPI - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

KHS - krajské hygienické stanice

SVS - Státní veterinární správa

 

HACCP příručka, zavedení HACCP na míru, školení a následný hygienický servis

Jak probíhá vytvoření HACCP?

Základem je prohlídka a popis provozu, popis všech činností, které na provozovně probíhají, analýza rizik v jednotlivých krocích, stanovení  kritických kontrolních bodů a vypracování příručky HACCP. Dále následuje jeho zavedení v praxi a porozumění, o čem to všechno je. K tomu je zapotřebí zákonné školení zaměstnanců z hygienického minima. Poté je potřeba udržovat systém aktuální a proto by neměly chybět pravidelné aktualizace a audity provozů. Správné vypracování šetří čas i peníze a je v zájmu provozovatele prokázat, že jeho výrobky splňují požadavky zdravotní nezávadnosti.. Veškeré požadavky jsou uvedeny ve věstníku Ministerstva zemědělství č 2/2010.

Co obsahuje příručka HACCP?

V rámci zavedení HACCP provádím a příručka HACCP (brožura HACCP) obsahuje:

  1. provedení analýzy nebezpečí a charakteristiky rizika konkrétní výroby
  2. stanovení kritických a kontrolních bodů v používané technologii
  3. určení sledovaných znaků, četnosti a způsobu jejich kontroly
  4. vypracování diagramů výrobních procesů a popisů výrobků nebo jejich skupin - je-li to nutné
  5. stanovení ovládacích i nápravných opatření
  6. specifikace povinné dokumentace a způsobu její evidence
  7. stanovení ověřovacích systémů a harmonogramu jejich prováděn

 

Nabízím kvalitu a spolehlivost za minimální čas a náklady.

Pro Prahu a Středočeský kraj nabízím osobní zavedení systému s prohlídkou provozu, pro ostatní kraje ČR nabízím, v rámci ušetření nákladů spojených s dopravou, zaslání příručky HACCP při podrobném popisu provozu buď e-mailem, nebo na dobírku.

Neváhejte mě kontaktovat!

 

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.

TOPlist