HACCP audit

Prohlídka provozu předchází vytvoření HACCP, dále ji provádím na základě požádání zákazníků formou externího auditu 1/ rok nebo kdykoli při obavách kontrol státního dozoru. Součástí je poradenství s postupy, které povedou k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. O auditu je vypracován protokol.
TOPlist