Co znamená zkratka HACCP?

Hazard - nebezpečí vzniku nákazy nebo poranění z kontaminovaných potravin
Analysis to je analýza pravděpodobnosti vzniků kontaminace pokrmů
Critical Control Point jsou kritické kontrolní body označující konkrétní fázi výroby, ve které hrozí největší riziko kontaminace potravin

 


 Zavedení systemu kritických kontrolních bodů je dáno legislativou a jeho podstatou je výroba bezpečných potravin a tím i ochrana spotřebitelů, ale funkčním a dobře zavedeným systémem chráníte také sami sebe


Pokud máte dobře zavedený, řádně vedený, funkční a doložitelný systém HACCP ( lidově HACCAP ), je tzv. vyvinění se podstatně snazší, než když kontrolním orgánům budete tvrdit, že jídlo u vás je naprosto bezpečné a tudíš jakákoli obvinění kohokoli se nezakládají na pravdě. Obzvláště když Vám navíc v boxech či v provozovně najdou něco, co tam být nemá.

Samozřejmě, že i u HACCP platí, že i sebelépe zavedený systém je k ničemu, pokud každý pracovník nezačne sám u sebe. Když někdo ignoruje základní hygienická pravidla, pak je tento systém opravdu pouze na papíře. Jde především o to, aby všichni zúčastnění pochopili, co se od nich požaduje.

          
Každý pracovník musí být informován o tom, CO, KDY, PROČ A JAK MÁ DĚLAT. Nezbytnou součástí je zavedení kontroly, např. formou supervize a ověřování systému, včetně provádění pravidelných interních auditů a školení. Pokud tato určitá pravidla pracovníci akceptují a především je budou dodržovat v praxi, pak nebudou tento systém vnímat jako zbytečnou administrativu, ale naopak jako běžný a správný postup, jako součást správné výrobní a hygienické praxe a tedy i celého výrobního procesu, který zaručí výrobu nezávadných pokrmů. Platí, že u dobře zavedeného systému je papírování minimální.
TOPlist