Služby v oblasti HACCP

Příručka  a zavedení HACCP

Nabízím Vám vytvoření HACCP podle platné legislativy, ale zároveň dle Vašich požadavků, protože především Vás musí tento systém chránit. 

Součástí příručky HACCP je i sanitační řád.

Audit provozu

Vytvoření systému HACCP obvykle předchází audit provozu a poradenství v rámci ověřovacích postupů systému kritických kontrolních bodů i Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin.

Aktualizace HACCP

Dále nabízím aktualizaci tohoto systému dle požadavků legislativy, vašich požadavků a požadavků orgánů státního dozoru.

Školení personálu z hygienického minima

Zajistím proškolení v oblasti HACCP, jak se systémem pracovat, jak provádět sledování v CCP, jak provádět ověřování metod sledování v kritických bodech, jak prověřovat funkci systému a další.

Zajistím proškolení pracovníků v zásadách správné hygienické praxe pro výkon epidemiologicky závažných činností podle zákona č. 258/2 0 00 Sb. o ochraně veřej ného zdraví v rozsahu daném vyhláškami  490/2000 Sb. a 137/2004 Sb.

Poradenství v oblasti hygieny

Poradím s uspořádáním provozovny, aby splnila požadavky státního dozoru.
 

Osobně Vás navštívím, poradím, na co si dávat pozor a čeho se vyvarovat se zdůrazněním nejčastěji se vyskytujících chyb a nedostatků při průběhu státní kontroly. K tomu nabízím celoroční poradenství zdarma. Příručku dodávám 1 x v tištěné podobě a je individuálně vypracovaná Vaší provozovně na míru. Není to typ obecné provozní knihy, kterou by Vám příslušný orgán státního dozoru stejně nařídil aktualizovat přímo pro Vaši provozovnu.

To vše pro oblast Praha a Středočeský kraj, rychle, kvalitně a za nejnižší ceny na trhu ( max. lhůta dodání 1 týden ).

Velmi výhodně nabízím také samotné vypracování příručky HACCP, včetně hygienického a sanitačního řádu i pro další kraje ČR a její zaslání na dobírku na základě informací z e-mailové komunikace. Zaručuji spolehlivost, odbornou úroveň a dokumentaci Vaší provozovně na míru. Ušetříte tak náklady spojené s dopravou.

 

 

TOPlist