Služby v oblasti HACCP

V rámci svých služeb Vám nabízím vytvoření a zavedení systému kritických kontrolních bodů na míru pro malé a střední gastroprovozy, malé a střední výrobce a prodejce potravin dle současně platné legislativy, ale zároveň dle Vašich požadavků, protože především Vás musí tento systém chránit tak, abyste měli záruku, že vyrábíte a prodáváte zdravotně nezávadné produkty. V rámci zavedení HACCP provádím a příručka HACCP ( brožura HACCP) obsahuje:

  • provedení analýzy nebezpečí a charakteristiky rizika konkrétní výroby
  • stanovení kritických a kontrolních bodů v používané technologii
  • určení sledovaných znaků, četnosti a způsobu jejich kontroly
  • vypracování diagramů výrobních procesů a popisů výrobků nebo jejich skupin - je-li to nutné
  • stanovení ovládacích i nápravných opatření
  • specifikace povinné dokumentace a způsobu její evidence
  • stanovení ověřovacích systémů a harmonogramu jejich provádění

 

Součástí příručky HACCP je i sanitační řád.

Vytvoření systému HACCP obvykle předchází audit provozu a poradenství v rámci ověřovacích postupů systému kritických kontrolních bodů i Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin.

Dále nabízím aktualizaci tohoto systému dle požadavků legislativy, vašich požadavků a požadavků orgánů státního dozoru.

Zajistím proškolení v oblasti HACCP, jak se systémem pracovat, jak provádět sledování v CCP, jak provádět ověřování metod sledování v kritických bodech, jak prověřovat funkci systému a další.

Zajistím proškolení pracovníků v zásadách správné hygienické praxe pro výkon epidemiologicky závažných činností podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v rozsahu daném vyhláškami  490/2000 Sb. a 137/2004 Sb.

Osobně Vás navštívím, poradím, na co si dávat pozor a čeho se vyvarovat se zdůrazněním nejčastěji se vyskytujících chyb a nedostatků při průběhu státní kontroly. K tomu nabízím celoroční poradenství zdarma. Příručku dodávám 1 x v tištěné podobě a je individuálně vypracovaná Vaší provozovně na míru. Není to typ obecné provozní knihy, kterou by Vám příslušný orgán státního dozoru stejně nařídil aktualizovat přímo pro Vaši provozovnu.

To vše pro oblast Praha a Středočeský kraj, rychle, kvalitně a za nejnižší ceny na trhu ( max. lhůta dodání 1 týden ).

Velmi výhodně nabízím také samotné vypracování příručky HACCP, včetně hygienického a sanitačního řádu i pro další kraje ČR a její zaslání na dobírku na základě informací z e-mailové komunikace. Zaručuji spolehlivost, odbornou úroveň a dokumentaci Vaší provozovně na míru. Ušetříte tak náklady spojené s dopravou.

 

 

TOPlist